Duyurular

10    

YAĞLIDERE'YE 53 ADET TOPLU KONUT YAPILACAK

Dosyalar Ektedir...

10    

2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ

10    

SINAV KURULU KOMİSYONU KARARI İLANI

 

                  1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 sayılı Resmi gazetede yayımlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına  dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli idare şirketlerinde  işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici  23 ve 24'üncü maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında  Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı yönetmeliğin 39.  Maddesinin  6.ıncı fıkrası gereğince 13.03.2018 tarihinde saat 14.00 de yapılan  Kesinleşen sınav sonucu  aşağıya çıkarılmıştır.

                      375 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 39. Maddesi gereğince  ilan olunur.   

KURUM                                                : Yağlıdere Belediye Başkanlığı  Kamu iktisadi teşebbüsü

SINAVIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER            :  Yağlıdere Belediyesi Toplantı salonu

YAPILAN SINAV  TARİHİ VE SAATİ    : 13,03.2018  Saat 14.00

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN     : 7 

BAŞARIBIZ                                             : 0

BAŞARILI                                                : 7 

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAVA GİRENİN

KİMLİK NO

ADI SOYADI

İŞ VASFI

SORU ADETİ

ALDIĞI PUAN

18662045642

Mesut DURAN

Temizlik işçisi ( Kurum içi )

10 ( On)

   92 ( Doksaniki)

35149504102

Aydoğan GENÇ

 Şoför

10 ( On)

   88( Seksensekiz)

3547643438

İbrahim BAYRAM

 Şoför

10 ( On)

   82( Sekseniki )

25384829696

Alirıza YILMAZ

 Şoför

10 ( On)

   86( Seksenaltı)

43033041392

Recep YANBUL

 Su sayaç görevlisi

10 ( On)

   90( Doksan)

42826248310

Aytekin ÖZDEMİR

 Basın ve Halkla ilişkiler

10 ( On)

   90( Doksan)

31276633562

Yıldıray ÇINAR

 Operatör

10 ( On)

  100 ( Yüz)

 

 

 

 

                                                                                                                                                          27/03/2018

                                                                                                                     Abdurrahman KIRHASANOĞLU

                                                                                                                     Belediye Başkanı

10    

YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

10    

5 kayıt
Tüm Hakları Saklıdır. Yağlıdere Belediyesi - 2017
Web Tasarım :   SekteoR.NET

Yağlıdere   Belediyesi

Sosyal Medyada Biz